دوشنبه 8 آذر 1400   11:22:08
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
پایش کووید 19 در دانشگاه
ابلاغ سیاست‌ها و راهبردهای نظام آموزش عالی کشور در مقابله با همه‌گیری کرونا
خبرنامه آموزش عالی - ویژه نامه شماره 2 مقابله با ویروس کرونا
راه اندازی سامانه خوداظهاری سلامت پرسنل دانشگاه
اطلاعیه نحوه فعالیت و ارائه خدمات به دانشجویان و مراجعین محترم در ایام تابستان
دستورالعمل ایمن سازی محل کار و تضمین سلامت فردی و جمعی در برابر COVID
الگوی بازگشت به تحصیل/ کار دانشجویان، کارمندان و اعضای هیأت علمی
آیین نامه حضور دانشجو در دانشگاه در شرایط کرونا
دستورالعمل نحوه گندزدایی عمومی برای پیشگیری از انتشار ویروس کرونا (Covid 19 )
دستورالعمل تهیه محلول گندزدایی محیط و سطوح و ضدعفونی کننده دست در مقابله با ویروس کرونا
راهنمای گام دوم مبارزه با کووید- 19 (کرونا ویروس) فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در دانشگاهها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی
1