چهارشنبه 10 آذر 1400   19:05:48
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اطلاعیه هابيشتر
1400/7/10 شنبه اطلاعیه افزایش مبلغ پرداختی به صندوق مهر دانشگاه
به اطلاع همکاران و اعضای  محترم هیات علمی می رساند، نظر به ارائه کیفی تر خدمات و کمک هزینه های تحصیلی به دانشجویان بی بضاعت، جهت عضویت در صندوق مهر و یا بالا بردن سرانه پرداختی خود به مرکز مشاوره دانشگاه مراجعه نمایید.
فايلها
فرم کمک صندوق مهر کارکنان.docx 17.32 KB