پنجشنبه 9 تیر 1401   22:00:27
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اخباربيشتر


1397/3/1 سه‌شنبه حضور دو نفر از محققین دانشگاه SupAgro Montpellier فرانسه در دانشگاه ملایر

آقای دکتر  Patrice Lallemand و خانم دکتر Anne Pellegrino طی حضور یک هفته ای در دانشگاه ملایر، ضمن ایراد سخنرانی های علمی در حوزه های مختلف کشاورزی،  بازدید از آزمایشگاه های دانشگاه و دیدار با اعضای هیات علمی این دانشکده به ایراد سخنرانی و برگزاری کارگاه آموزشی پرداختند.

نامبردگان از اعضای هیات علمی موسسه Montpellier SupAgro  کشور فرانسه بوده که در قالب برنامه های اتحادیه اروپا و بر اساس پروژه مشترک بین دانشگاه ملایر و Montpellier SupAgro  به جهت تدریس به دانشگاه ملایر عزیمت نموده بودند.

تشکیل کارگاه های مختلف آموزشی  در موضوعات مختلف کشاورزی از جمله انگور جهت دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد یکی دیگر از فعالیت های ایشان در این دوره بود که با مشارکت فعال دانشجویان دانشگاه و همینطور محققینی از دانشگاه های بوعلی سینا همدان، مرکز تحقیقات کشاورزی قزوین، مرکز تحقیقات کشاورزی همدان و ارومیه برگزار گردید.

بازدید از باغات انگور شهرستان ملایر و آشنایی با مشکلات باغداران و ارائه پیشنهادات سازنده در خصوص بهره وری بهتر از تاکستانهای ملایر از برنامه های جانبی حضور  دکتر Lallemand  و دکتر Pellegrino  در دانشگاه ملایر می باشد.

 

مدیریت امور بین الملل دانشگاه

نسخه قابل چاپ