شنبه 13 آذر 1400   05:59:20
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اخبار و رویدادهابيشتر
فراخوان واگذاری پروژه های فناورانه

با توجه به برقراری تفاهم نامه پژوهشی با پژوهشگاه نیرو و ارتباط بیشتر دانشگاه با صنعت، از کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه، دعوت به عمل می آورد در فراخوان پروژه های فناورانه پژوهشگاه نیرو به آدرس ذیل http://www.nri.ac.ir/rfps از تاریخ 1 تا 10 هر ماه مراجعه نمایند. نوبت ویژه به منظور بهره برداری حداکثری از ظرفیت بودجه بند ط تبصره 9 قانون بودجه سال 1397 پژوهشگاه نیرو در بهمن ماه برگزار می شود. در آدرس سایت فوق ضمن مشاهده اطلاعات کامل پروژه ها امکان دریافت آنلاین اسناد و انجام مراحل تکمیلی میسر می باشد. پیشنهاد می شود پروژه های سایت را بررسی بفرمائید و از فرصت کم نظیر بهره مندی از منابع مالی در نظر گرفته شده برای پیشبرد پروژه های تحقیقاتی کشور استفاده فرمائید.