اخبار و اطلاعیه های آموزش
اطلاعیه بسیارمهم: قابل توجه دانشجویان پسر، کلیه مقاطع و ورودیها

1) دانشجویانی که فاقد کارت پایان خدمت یا کارت معافیت هستند و تا به حال نسبت به ثبت درخواست معافیت تحصیلی خود در پلیس+10  اقدام ننموده اند، فقط تا پایان اسفندماه سال جاری (97) مهلت دارند با مراجعه به دفاتر پلیس +10 نسبت به ثبت درخواست معافیت تحصیلی خوداقدام نمایند.

2) با توجه به اهمیت بسیار زیاد معافیت تحصیلی، خواهشمند است دانشجویان گرامی ضمن اطلاع و توجه نسبت به مدت زمان معافیت تحصیلی درج شده دربرگه نظام وظیفه که در ابتدای ثبت نام در دانشگاه دریافت می کنند، قبل از اتمام معافیت تحصیلی به اداره آموزش کل، کارشناس واحد نظام وظیفه مراجعه نمایند.

بدیهی است در غیر اینصورت عواقب ناشی از آن متوجه شخص دانشجو بوده و دانشگاه هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

 

مدیریت امور آموزشی دانشگاه