یکشنبه 30 شهریور 1399   23:11:32
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اطلاعیه نحوه دریافت وسایل دانشجویان از خوابگاه ها اطلاعیه نحوه ی تحویل وسایل در خوابگاه های خودگردان ( 99-98)
با توجه به مصوبه کمیسیون دانشجویی استانداری در خصوص اجاره بهای خوابگاه‌های خودگردان در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98(عدم اسکان دانشجو در خوابگاه ها جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ) مقرر گردید 30 درصد اجاره بهای نیمسال دوم توسط خوابگاهدار کسر و 70 درصد توسط دانشجو پرداخت گردد؛ نظر به مساعدت ریاست محترم دانشگاه، نامه ای تنظیم و به مراجع ذیصلاح تقدیم گردیده که دانشگاه مجوز پرداخت بخشی از هزینه‌ی اجاره بها به دانشجویان ساکن خوابگاههای خودگردان را داشته باشد لذا در صورت موافقت موضوع، نحوه‌ی پرداخت کمک هزینه (واریز به حساب دانشجو) متعاقباً اعلام خواهد شد.
   • دانشجویان ساکن خوابگاههای خودگردان می‌بایست جهت بردن وسایل یا انتقال به انبار خوابگاه از روز چهارشنبه مورخ 4 تیر 99 لغایت جمعه 20 تیر 99 از ساعت 8 الی 20 (بدون اسکان شبانه و بیتوته حداکثر حضور دانشجو در خوابگاه دو ساعت) به خوابگاه خود مراجعه نمایند.
   • با توجه به اینکه خوابگاه‌ها می‌بایست جهت سال تحصیلی آینده از لحاظ کارهای تاسیساتی، بنایی، سم پاشی و ... آماده سازی شوند دانشجویان حتماً در بازه زمانی مذکور نسبت به تعیین تکلیف وسایل شخصی داخل اتاق (بردن وسایل یا انتقال به انبار خوابگاه)اقدام نمایند در غیر این صورت هیچ مسئولیتی متوجه دانشگاه و خوابگاه نخواهد شد
   • دانشجویانی که امکان حضور در خوابگاه برای آنها میسر نمی‌باشد، می بایست (در بازه زمانی مشخص شده) یک نفر را به عنوان نماینده خود جهت تعیین تکلیف وسایل شخصی داخل اتاق به خوابگاه معرفی نماید.
   • لازم به ذکر است داشتن ماسک، دستکش و رعایت پروتکل های بهداشتی هنگام حضور درخوابگاه الزامی می‌باشد در غیر این صورت از ورود ایشان به خوابگاه جلوگیری به عمل می‌آید.

اطلاعیه نحوه ی تحویل وسایل در خوابگاه های دولتی یا تعرفه دولتی( 99-98)
 • دانشجویان ساکن خوابگاههای دولتی می‌بایست جهت بردن وسایل یا انتقال به انبار خوابگاه از روز چهارشنبه مورخ 4 تیر 99 لغایت جمعه 20 تیر 99 از ساعت 8 الی 20 (بدون اسکان شبانه و بیتوته حداکثر حضور دانشجو در خوابگاه دو ساعت) به خوابگاه خود مراجعه نمایند.
 • با توجه به اینکه خوابگاه‌ها می‌بایست جهت سال تحصیلی آینده از لحاظ کارهای تاسیساتی، بنایی، سم پاشی و ... آماده سازی شوند دانشجویان حتماً در بازه زمانی مذکور نسبت به تعیین تکلیف وسایل شخصی داخل اتاق (بردن وسایل یا انتقال به انبار خوابگاه) اقدام نمایند در غیر این صورت هیچ مسئولیتی متوجه دانشگاه و خوابگاه نخواهد شد .
 • مطابق مصوبه صندوق رفاه دانشجویان کشور، دانشجویان ساکن خوابگاه دولتی یا تعرفه دولتی موظف به پرداخت اجاره بهای تعداد روزهایی اسکان داده شده می‌باشند و دانشجویانی که اجاره بهای نیمسال دوم را پرداخت نموده اند؛ به حساب آنها واریز می‌گردد یا جهت اجاره بها نیمسال آینده در نظر گرفته خواهد شد.
 • دانشجویانی که امکان حضور در خوابگاه برای آنها میسر نمی‌باشد، می بایست (در بازه زمانی مشخص شده) یک نفر را به عنوان نماینده خود جهت تعیین تکلیف وسایل شخصی داخل اتاق به خوابگاه معرفی نماید.
 • لازم به ذکر است داشتن ماسک و دستکش و رعایت پروتکل های بهداشتی هنگام حضور درخوابگاه الزامی می‌باشد در غیر این صورت از ورود ایشان به خوابگاه جلوگیری به عمل می‌آید.
 • با توجه به اینکه خوابگاه‌ها می‌بایست جهت سال تحصیلی آینده از لحاظ کارهای تاسیساتی، بنایی، سم پاشی و ... آماده سازی شوند دانشجویان حتماً بایست در بازه زمانی مذکور نسبت به تعیین تکلیف وسایل شخصی داخل اتاق (بردن وسایل/ انتقال به انبار خوابگاه) اقدام نمایند در غیر این صورت هیچ مسئولیتی متوجه دانشگاه و خوابگاه نخواهد شد .

دانشجویان گرامی که جهت تحویل وسایل به دانشگاه مراجعه می نمایند می‌بایست فرم خود اظهاری که در ذیل قرار داده شده را دانلود و با دقت و صداقت تکمیل نموده و تحویل خوابگاهدار نمایند.
 
فايلها
فرم خود اظهاري سلامت دانشجويان.pdf 252.584 KB