اخبار
نتایج اولیه کارشناسی ارشد بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه ملایر در سال 1400-1399
به اطلاع متقاضیان کارشناسی ارشد بدون آزمون دفتر هدایت استعدادهای درخشان می رساند در صورتی که برخی افراد تقاضای انصراف از پذیرش در دوره کارشناسی ارشد سهمیه مربوطه دارند می توانند انصراف خود را بصورت حضوری و نامه کتبی تا پایان روز 10 مهرماه به دفتر معاونت آموزشی ارایه نمایند.
خاطر نشان می گردد پذیرفته شدگان نهایی بدون آزمون استعدادهای درخشان بعد از انصراف از تحصیل در دوره روزانه مشمول مقرارت آموزشی دانشجویان انصرافی می‌شوند. لازم بذکر است بعد از 10 مهرماه اسامی نهایی با حذف نام متقاضیان انصرافی در پورتال سازمان سنجش وارد شده و امکان هیچگونه تغییری وجود ندارد.
تاکید می شود که پذیرش کارشناسی ارشد و دکتری بدون آزمون قطعی و نهایی نمی باشد و فقط با تایید نهایی سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسمیت و قطعیت می یابد.
دانشکده نام و نام خانوادگی گروه گرایش
فنی و مهندسی نگین ابراهیمی مهندسی مواد سرامیک
طیبه قهری صارمی مهندسی مکانیک طراحی کاربردی
طاهره قهری صارمی مهندسی مکانیک طراحی کاربردی
علی قادریان مهندسی برق مخابرات سیستم
علی ایوکی مهندسی مواد سرامیک
عمران و معماری کیمیا زنگنه مهندسی عمران ژئوتکنیک
ریاضی هانیه عظیمی جو ریاضی کاربردی آنالیز عددی
فاطمه فکوری دلشاد ریاضی کاربردی آنالیز ریاضی
علوم انسانی امید سیفوری علوم تربیتی تاریخ و تعلیم و تربیت ایلامی
سیدپدرام حسینی ادبیات و زبان انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی
هنگامه یگانه سلمان ادبیات و زبان انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی
محدثه سرایلو ادبیات و زبان انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی
مهشید اکبری روانشناسی روانشناسی عمومی
هانیه محمدی روانشناسی روانشناسی عمومی
آزاده ساکی روانشناسی روانشناسی عمومی
علی ارتگلی روانشناسی روانشناسی عمومی
منابع طبیعی و محیط زیست مژگان مرادی سفید چقایی مهندسی طبیعت مدیریت حوزه های آبخیز
خاطره درویشی محیط زیست ارزیابی محیط زیست
پریسا شمسی محیط زیست آلودگی محیط زیست
کشاورزی علی صفیاری علوم خاک منابع خاک و ارزیابی اراضی
علیرضا کاظمی علوم خاک شیمی حاصلخیزی و تغذیه گیاه
فائزه محمدی باغبانی اصلاح گیاهان باغی
حمیدرضا مجتبایی باغبانی تولید محصولات گلخانه ای
محمد مالمیر علوم دامی علوم دامی