جمعه 10 تیر 1401   00:01:56
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
مناقصه ها و مزایده هابيشتر
1400/3/9 یکشنبه منقضی شده است فراخوان مزایده عمومی فروش برنج دانه بلند (نوبت اول)
دانشگاه ملایر در نظر دارد مزایده عمومی فروش 19000 کیلوگرم برنج دانه بلند درجه یک هندی باسمانی 1121 به شماره 1000000050000001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده¬گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه:  تاریخ 03 خرداد 1400 می باشد
 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 15:00  تاریخ 17 خرداد 1400
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:00 روز  تاریخ  18 خرداد 1400
اطلاعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت
الف : آدرس ملایر، کیلومتر 4 جاده ملایر- اراک، دانشگاه ملایر و تلفن 08133339941
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس : 41934 - 021
دفتر ثبت نام: 88969737 و 8519376
 
نسخه قابل چاپ