افراد
سیامک جعفری
  • 1392/11/2 چهارشنبه سیامک جعفری رئیس گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه
جمال ابوالحسنی
مریم ملکی
  • 1394/2/21 دوشنبه مریم ملکی مسئول پشتیبانی و خدمات نرم افزاری
حسین عبدلی
  • 1394/2/22 سه‌شنبه حسین عبدلی کارشناس فناوری اطلاعات دانشکده عمران و معماری
زهرا شعبانی
1