اخبار
1400/6/16 سه‌شنبه انتخابات انجمن های علمی برگزار شد انتخابات انجمن های علمی دانشگاه ملایر در سال 1400 به شرح زیر برگزار گردید:
شروع فرآیند ثبت نام کاندیداها از تاریخ 25 الی 10 مرداد ماه
بررسی تایید صلاحیت های انضباطی و آموزشی از تاریخ 10 الی 15 مرداد
اعلام اسامی تایید صلاحیت شده 16 مرداد ماه
زمان اعتراض رد صلاحیت شده از تاریخ 16 الی 17 مرداد ماه
شروع تبلیغات نامزدها 18 الی 23 مرداد ماه
آغاز فرآیند انتخابات روز 24 مرداد ماه
اعلام اسامی برگزیده  و تایید نهایی 26 مردا ماه
قابل ذکر است که در این انتخابات 1043 نفر شرکت کردند و 166 نفر کاندیدا و تعداد آرا 2786 رٵی بود و پس از برگزاری انتخابات 23 انجمن به صورت فعال تشکیل شد ولی انجمن های کارآفرینی، آمار، کشمش و انگور ،فلسفه تعداد به حد نصاب نرسید و تشکیل این انجمن ها منوط به برگزاری انتخابات میان دوره گردیده است.
فايلها
نتايج انتخابات انجمن هاي علمي 1400 .pdf 232.203 KB