اخبار و اطلاعیه های آموزش
قابل توجه دانشجویان شبانه

به اطلاع دانشجویان شبانه می رساند، در اسرع وقت جهت تسویه بدهی شهریه با مراجعه به امور مالی و یا از طریق درگاه اینترنتی اقدام فرمایید.

در غیر اینصورت سیستم انتخاب واحد برای دانشجویان دارای بدهکاری غیرفعال خواهد شد.

اداره امور آموزشی