جمعه 9 اسفند 1398   06:10:19
معرفی افرادبیشتر

1391/9/21 سه شنبه

سید مصطفی میرشاه ولد

سمت: سرپرست امور آزمایشگاهها و کارگاهها

تلفن محل کار: 32355414

تلفن داخلی: 483

پست الکترونیکی: MIRSHAHVALAD52@GMAIL.COM

سید مصطفی میرشاه ولد
تعداد بازديد اين صفحه: 5398