همایش ها، سمینارها و کارگاه ها
روش عملیات گرمایی در ساخت مواد نانوساختار
روش عملیات گرمایی در ساخت مواد نانوساختار
زمان: سه شنبه 21 اسفند 1397
مكان: سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه
ارائه دهنده: دکتر محمود ناصری
ساعت ارائه: 11 صبح
بیشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 819