پنجشنبه 13 فروردين 1394   07:36:50
::>
::>درباره اداره آموزش

دانشگاه به عنوان يك نهاد آموزشي وظيفه تعليم و تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز جامعه را به عهده دارد . لذا هر ساله تعدادي از افراد  متقاضي،  وارد دانشگاه مي شوند و بعد ازگذراندن آموزش هاي لازم ، از دانشگاه فارغ التحصيل مي گردند. كنترل ورود افراد واجد شرايط و صدور مدارك فارغ التحصيلان از اهميت ويژه اي برخوردار است. اين مهم بر عهده اداره كل امور آموزشي دانشگاهها است .

در واقع اداره كل امور آموزشي به عنوان دژبان دانشگاه همواره بايد دانشجوياني كه به هر نحو از جمله قبولي در آزمون سراسري ، ميهماني يا انتقالي وارد دانشگاه مي شوند را از لحاظ صلاحيت هاي مورد نياز كنترل نمايد و هنگام فارغ التحصيلي مدارك مورد نياز فارغ التحصيلان را پس از كنترل هاي نهايي صادر نمايد.

::>دانشگاه ملاير

::>سامانه آموزش
::>
تعداد بازديد از سايت: 7397989
تعداد بازديد زيرپورتال: 6208931
اين زيرپورتال امروز: 1555
تعداد بازديد اين صفحه: 194106
در امروز: 2079
اين صفحه امروز: 27