پورتال دانشگاه ملایر :: اعضای هیأت علمی

  دانشگاه ملایر دانشگاه ملایر
العربیه English
پنجشنبه 28 شهريور 1398   21:34:26
 

مسئولیت محتوا و اطلاعات ارائه شده در صفحه خانگی اعضای هیأت علمی بر عهده خود آنها می باشد.

اعضای هیأت علمی
اطلاعات شخصی
نام
نام خانوادگی
اطلاعات شغلی
گروه آموزشی
مرتبه علمی
دانشکده

نامنام خانوادگیآخرین مدرک تحصیلیرشتهمرتبه علمیصفحه خانگی HomePage
علیرضا
آذریون
دکتری
مهندسی عمران
استادیار
صفحه خانگی HomePage
سعید
آریاپوران
دکتری
روانشناسی
دانشیار
صفحه خانگی HomePage
محمد
اتله خانی
دکتری
آمار
استادیار
صفحه خانگی HomePage
رسول
احمدی فر
دکتری
حقوق خصوصی و اسلامی
استادیار
صفحه خانگی HomePage
داود
اخضری
دکتری
علوم مرتع
دانشیار
صفحه خانگی HomePage
بهمن
اسکندری
دکتری
مهندسی برق
استادیار
صفحه خانگی HomePage
محسن
اسماعیل بیگی
دکتری
ریاضی کاربردی
استادیار
صفحه خانگی HomePage
هدایت الله
اعتمادی زاده
دکتری
علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
استادیار
صفحه خانگی HomePage
حمیدرضا
افتخاری
دکتری
مهندسی کامپیوتر
استادیار
صفحه خانگی HomePage
جلال
اکبری
دکتری
مهندسی عمران
استادیار
صفحه خانگی HomePage
فرشاد
اکبری پناه
دکتری
مهندسی مکانیک - شکلدهی
استادیار
صفحه خانگی HomePage
محمد
الماسی
دکتری
شیمی فیزیک
دانشیار
صفحه خانگی HomePage
محمدرضا
الماسی نهنجهصفحه خانگی HomePage
محمدرضا
الیاسی
دکتری
عمران-راه و ترابری
استادیار
صفحه خانگی HomePage
بهمن
امانی
دکتری
زبان و ادبیات انگلیسی
استادیار
صفحه خانگی HomePage
نیره
اولنج
دکتری
زیست شناسی-سیستماتیک گیاهی
استادیار
صفحه خانگی HomePage
علیرضا
ایلدرمی
دکتری
ژئومورفولوژی
دانشیار
صفحه خانگی HomePage
علی
ایمان زاده
دکتری
فلسفه تعلیم و تربیت
استادیار
صفحه خانگی HomePage
آرش
بابایی

میکروبولوژی گرایش بیوتکنولوژی پزشکی

صفحه خانگی HomePage
سعید
باقری
دکتری
ریاضی محض- جبر
استادیار
صفحه خانگی HomePage
علیرضا
باقریه
دکتری
مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی
استادیار
صفحه خانگی HomePage
حامد
بحیراییصفحه خانگی HomePage
احمد
براتیصفحه خانگی HomePage
محمد
بشیرگنبد
دکتری
علوم و مهندسی آبخیزداری - آب
استادیار
صفحه خانگی HomePage
مریم
بیات ورکشی
دکتری
مهندسی منابع آب
استادیار
صفحه خانگی HomePage
هادی
بیگی نژاد
دکتری
شیمی تجزیه
استادیار
صفحه خانگی HomePage
محمد
پیری
دکتری
اقتصاد
استادیار
صفحه خانگی HomePage
احسان
ترکاشوندصفحه خانگی HomePage
پریسا
ترکمان
فوق لیسانس
آمار
مربی
صفحه خانگی HomePage
هادی
تقوی فر
دکتری
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
استادیار
صفحه خانگی HomePage
سحر
جمشیدیانصفحه خانگی HomePage
علیرضا
جهانپور
دکتری
مهندسی عمران
استادیار
صفحه خانگی HomePage
امید
چترآبگون
دکتری
آمار
استادیار
صفحه خانگی HomePage
رعد
چگل
دکتری
فیزیک گرایش نانو اپتیک
دانشیار
صفحه خانگی HomePage
ناصرالدین
حسن زاده
دکتری
فلسفه غرب
استادیار
صفحه خانگی HomePage
نسرین
حسن زاده
دکتری
آلودگی محیط زیست
استادیار
صفحه خانگی HomePage
مهدی
حسینی
دکتری
مهندسی مکانیک - گرایش طراحی جامدات
استادیار
صفحه خانگی HomePage
یاسین
حسینی
دکتری
بیومکانیک ورزشی
استادیار
صفحه خانگی HomePage
آرش
حسینی علمداری
فوق لیسانس
معماری
مربی
صفحه خانگی HomePage
طاهره
حق طلب
دکتری
روانشناسی
استادیار
صفحه خانگی HomePage
مصطفی
حق طلب جورقانی

عمران-اب

صفحه خانگی HomePage
بهمن
حیاتی
دکتری
ریاضی
استادیار
صفحه خانگی HomePage
حمیدرضا
حیدری
دکتری
مهندسی مکانیک - گرایش دینامیک و ارتعاشات
استادیار
صفحه خانگی HomePage
غلامحسین
حیدری
دکتری
اتمی-مولکولی
استادیار
صفحه خانگی HomePage
عباس
خاکپور
دکتری
مدیریت آموزشی
استادیار
صفحه خانگی HomePage
علی
ختن لو
دکتری
آنالیز ریاضی
استادیار
صفحه خانگی HomePage
حمید
خدائی
دکتری
ریاضی محض آنالیز ریاضی
استادیار
صفحه خانگی HomePage
سعید
خرمروئیصفحه خانگی HomePage
سعید
خلجی
دکتری
علوم دامی-گرایش تغذیه طیور
استادیار
صفحه خانگی HomePage
اعظم
خلیلی
دکتری
مهندسی برق-مخابرات
استادیار
صفحه خانگی HomePage
داریوش
دریاییصفحه خانگی HomePage
مهشید
دشتی
دکتری
ریاضی
استادیار
صفحه خانگی HomePage
ولی
دلوجی
دکتری
فیزیک حالت جامد
استادیار
صفحه خانگی HomePage
نیما
دیماری
فوق لیسانس
معماری اسلامی
مربی
صفحه خانگی HomePage
مهدی
راسخی کازرونی
دکتری
آمار
استادیار
صفحه خانگی HomePage
غلامحسین
رحیمی
فوق لیسانس
تربیت بدنی و علوم ورزشی
مربی
صفحه خانگی HomePage
مریم
رحیمی
دکتری
زیست شناسی سلولی تکوینی جانوری
استادیار
صفحه خانگی HomePage
امیر
رستگارنیا
دکتری
مهندسی برق-مخابرات
استادیار
صفحه خانگی HomePage
مجید
رستمی بروجنی
دکتری
زراعت
استادیار
صفحه خانگی HomePage
موسی
رسولی
دکتری
فیزیولوژی، اصلاح و بیوتکنولوژی درختان میوه
دانشیار
صفحه خانگی HomePage
حسین
رضایی
فوق لیسانس
مکانیک ماشینهای کشاورزی
مربی
صفحه خانگی HomePage
محمد
رضایی
دکتری
مهندسی معدن- اکتشاف (ژئوفیزیک اکتشافی)
استادیار
صفحه خانگی HomePage
مهدی
رضایی صامتی
دکتری
شیمی فیزیک- گرایش ترمودینامیک و محاسباتی
دانشیار
صفحه خانگی HomePage
رشید
رضائی
دکتری
ریاضی محض گرایش جبر
استادیار
صفحه خانگی HomePage
مسعود
رضوانی جلال

فیزیک اتمی و مولکولی

صفحه خانگی HomePage
مهرانگیز
روستایی
دکتری
حقوق کیفری و جرم شناسی
استادیار
صفحه خانگی HomePage
مهدی
ریسمانیان
فوق لیسانس
معماری
مربی
صفحه خانگی HomePage
راضیه
زارع گنبدی
دکتری
فیزیک-گرانش و کیهان شناسی
استادیار
صفحه خانگی HomePage
عباس
زمانی بوزندانی
دکتری
مهندسی منابع طبیعی - شیلات
استادیار
صفحه خانگی HomePage
مسیب
زهره وند
دکتری
ریاضی محض، گرایش هندسه
استادیار
صفحه خانگی HomePage
اکبر
سازوار
دکتری
فیزیولوژی ورزشی
استادیار
صفحه خانگی HomePage
خسرو
سایوند
دکتری
ریاضی کاربردی
دانشیار
صفحه خانگی HomePage
جمال
سروش
دکتری
فلسفه اسلامی
استادیار
صفحه خانگی HomePage
ایمان
سعیدی
فوق لیسانس
مهندسی طراحی محیط
مربی
صفحه خانگی HomePage
مسعود
سکاکیصفحه خانگی HomePage
عیسی
سلگی
دکتری
آلودگی محیط زیست
دانشیار
صفحه خانگی HomePage
علیرضا
سلیمانی
دکتری
شیمی کاربردی
استادیار
صفحه خانگی HomePage
فرشاد
سلیمانی
دکتری
مهندسی مواد
استادیار
صفحه خانگی HomePage
داریوش
سوری
دکتری
فیزیک ماده چگال
دانشیار
صفحه خانگی HomePage
علیرضا
سوری
دکتری
مهندسی مواد - سرامیک
استادیار
صفحه خانگی HomePage
امیرحسین
سیاح زاده
دکتری
مهندسی عمران - محیط زیست
استادیار
صفحه خانگی HomePage
علی
شانقی
دکتری
مهندسی مواد- خوردگی و حفاظت از فلزات
دانشیار
صفحه خانگی HomePage
کامران
شایسته
دکتری
برنامه ریزی محیط زیست
استادیار
صفحه خانگی HomePage
علی
شهرجردی
دکتری
مهندسی مکانیک
استادیار
صفحه خانگی HomePage
اعظم
شیری
دکتری
شیمی آلی
استادیار
صفحه خانگی HomePage
حامد
صمدیصفحه خانگی HomePage
محبوبه
ضرابی
دکتری
شیمی، حاصلخیزی و آلودگی خاک
استادیار
صفحه خانگی HomePage
محمدشریف
طاهرپورصفحه خانگی HomePage
حدیث
طوافی
دکتری
میکروبیولوژی
استادیار
صفحه خانگی HomePage
لیما
طیبی
دکتری
مهندسی منابع طبیعی- شیلات
استادیار
صفحه خانگی HomePage
محمد
عبدلی
دکتری

استادیار
صفحه خانگی HomePage
علیرضا
عبدی کیان
دکتری
فیزیک
استادیار
صفحه خانگی HomePage
محمدصادق
عبدی مقصودلو
فوق لیسانس
مهندسی مواد- سرامیک
مربی
صفحه خانگی HomePage
کیومرث
عزیز ملایری
دکتری

استادیار
صفحه خانگی HomePage
بهناز
عطائیان
دکتری
علوم مرتع - علوم خاک
استادیار
صفحه خانگی HomePage
محمدرضا
علیمرادی
دکتری

استادیار
صفحه خانگی HomePage
امیر
غفاریصفحه خانگی HomePage
جواد
غلامی
دکتری
نانوفناوری
استادیار
صفحه خانگی HomePage
ابراهیم
غلامی حاتم
دکتری
فیزیک-هسته ای
استادیار
صفحه خانگی HomePage
بختیار
فتاحی
دکتری
علوم مرتع- تخصص اصلی:اکولوژی کاربردی، تخصص فرعی: گیاهان دارویی
استادیار
صفحه خانگی HomePage
بهنوش
فرخ زاده
دکتری
آبخیزداری
استادیار
صفحه خانگی HomePage
امیر
فرخیصفحه خانگی HomePage
فرهاد
قاسمی آقباش
دکتری
مهندسی منابع طبیعی - علوم جنگل
استادیار
صفحه خانگی HomePage
یداله
قاسمی پور

روانشناسی سلامت

صفحه خانگی HomePage
نادر
قبادی
دکتری
فیزیک حالت جامد(نانوتکنولوژی)
دانشیار
صفحه خانگی HomePage
مهدی
قبولی
دکتری
بیوتکنولوژی
استادیار
صفحه خانگی HomePage
حسن
قراباغی
دکتری
تکنولوژی آموزشی
استادیار
صفحه خانگی HomePage
محمود
قربانی مرغشیصفحه خانگی HomePage
یاسین
قلی ئی
دکتری
شیمی معدنی - محاسباتی
استادیار
صفحه خانگی HomePage
معصومه
قنبری
دانشجوی دکتری
مهندسی کشاورزی-بیولو‍ژی خاک

صفحه خانگی HomePage
غلامرضا
قهرمانی
فوق لیسانس
عمران
مربی
صفحه خانگی HomePage
سعیده
قیاسوند
دکتری
ژنتیک مولکولی
استادیار
صفحه خانگی HomePage
واحد
قیاسی
دکتری
عمران - ژئوتکنیک
استادیار
صفحه خانگی HomePage
مهدی
کاظمی
دکتری
مهندسی مکانیک- مکانیک ضربه
استادیار
صفحه خانگی HomePage
سید سجاد
کاظمی سرکانه
دکتری
حقوق کیفری و جرم شناسی
استادیار
صفحه خانگی HomePage
مهین
کرامتیصفحه خانگی HomePage
جواد
کریمی
دکتری
مشاوره خانواده
استادیار
صفحه خانگی HomePage
روح الله
کریمی
دکتری
علوم باغبانی- گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
استادیار
صفحه خانگی HomePage
مهدی
کزازی
دکتری
مهندسی مواد
استادیار
صفحه خانگی HomePage
هانیه
کلانتری دهقی
دکتری
تکنولوژی آموزشی
استادیار
صفحه خانگی HomePage
بهزاد
کوزه گر کالجی
دکتری
مهندسی مواد
دانشیار
صفحه خانگی HomePage
محسن
گودرزیصفحه خانگی HomePage
علی اصغر
گهرپورصفحه خانگی HomePage
محمدرضا
گیلیصفحه خانگی HomePage
امین
محب خواه
دکتری
مهندسی عمران - گرایش سازه
دانشیار
صفحه خانگی HomePage
محمدرضا
محبی فر
دکتری
فیزیک - اپتیک و فوتونیک
استادیار
صفحه خانگی HomePage
محمد جواد
محمد زمانیصفحه خانگی HomePage
بهروز
محمدپرست
دکتری
بیوتکنولوژی
استادیار
صفحه خانگی HomePage
داود
محمدرضائی
دکتری
شیلات
استادیار
صفحه خانگی HomePage
محمد
محمدی
فوق لیسانس
تربیت بدنی و علوم ورزشی
مربی
صفحه خانگی HomePage
ابراهیم
محمدی منش
دکتری
فیزیک
استادیار
صفحه خانگی HomePage
محمد
مرادی
دکتری
شیمی- گرایش شیمی تجزیه
استادیار
صفحه خانگی HomePage
محمود
مرادی
دکتری
مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
استادیار
صفحه خانگی HomePage
ثمر
مرتضوی
دکتری
آلودگی محیط زیست
استادیار
صفحه خانگی HomePage
بابک
مزینانیصفحه خانگی HomePage
حسن
ملکی
دکتری
ریاضی محض، هندسه، گرایش سیستم های دینامیکی
استادیار
صفحه خانگی HomePage
ساسان
ملکیصفحه خانگی HomePage
معصومه
ملکی
دکتری
زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی
استادیار
صفحه خانگی HomePage
میلاد
منافی
دکتری
علوم طیور
دانشیار
صفحه خانگی HomePage
زهرا
موحدی
دکتری
اصلاح نباتات
استادیار
صفحه خانگی HomePage
شهریار
مهدوی
دکتری
علوم خاک- شیمی و آلودگی آب و خاک
دانشیار
صفحه خانگی HomePage
داریوش
مهرپرور
دکتری
فیزیک
استادیار
صفحه خانگی HomePage
شهرام
مهریصفحه خانگی HomePage
فرشید
میرزائی
دکتری
ریاضیات کاربردی - آنالیز عددی
استاد
صفحه خانگی HomePage
میرمهرداد
میرسنجری
دکتری
علوم محیط زیست
استادیار
صفحه خانگی HomePage
محمود
ناصری
دکتری
نانوفیزیک
دانشیار
صفحه خانگی HomePage
وحید
نائینی
دکتری
مهندسی برق - قدرت
استادیار
صفحه خانگی HomePage
حمید
نوری
دکتری
آب و هواشناسی
استادیار
صفحه خانگی HomePage
علی
نوری
دکتری
برنامه ریزی درسی
استادیار
صفحه خانگی HomePage
علی
نهاوندی
دکتری
مهندسی برق-قدرت
استادیار
صفحه خانگی HomePage
زهرا
وارسته خانلری
فوق لیسانس
شیمی و حاصلخیزی خاک
مربی
صفحه خانگی HomePage
سهیلاسادات
هاشمی
دکتری
علوم خاک
استادیار
صفحه خانگی HomePage
مهدی
هدایتی
دکتری
بهداشت و بیماری های طیور
استادیار
صفحه خانگی HomePage
سید مرتضی
هنرمند
دکتری
فقه و اصول
استادیار
صفحه خانگی HomePage
فتانه
یاراحمدی
دکتری
مدیریت بازاریابی
استادیار
صفحه خانگی HomePage
مجتبی
یاری
دکتری
علوم دامی-تغذیه دام
استادیار
صفحه خانگی HomePage
محمد
یگانه قطبی
دکتری
نانومواد و نانوفن آوری
دانشیار
صفحه خانگی HomePage
مهیار
یوسفی
دکتری
مهندسی اکتشاف معدن
دانشیار
صفحه خانگی HomePage

دانشگاه ملایر: ملایر،کیلومتر 4 جاده ملایر - اراک، دانشگاه ملایر کدپستی: 95863-65719

راهنمای تلفن دانشگاه

تلفن سازمان مرکزی:33339841 081

کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ملایر می باشد.Copyright © 2018 www.malayeru.ac.ir All rights reserved